Ένα ιστολόγιο για όλους-ες που αγαπούν την Κωπηλασία, αθλητές, προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους. Ελεύθερη έκφραση απόψεων, αναρτήσεις επιστημονικών θεμάτων, νέα του αθλήματος και ό,τι άλλο βάζει ο "κωπηλατικός" νους σας!

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Φουσκάλες στα χέρια και 3τρόποι να τις αποφύγετε

Rowing Blisters and 3 Ways to Avoid Them – Part I

Blood blister on 1st finger of left hand. This...
Image via Wikipedia
Rowers’ blisters are caused by either friction forming a water blister or pinching forming a blood blister.  There’s something going on between your hands and the handle to give you blisters; we need to look first at what you’re holding and then at how you’re holding it to see how you’re wounding yourself.

A better handle on rowing?

Whatever your choice of handles – and gosh! aren’t there a lot to choose from – make sure they stay comfortable to hold.

Keep handles clean

Tacky handles and greasy handles will keep you changing your grip as you row; greasy handles will have you squeezing to hold on; other lumps will give your hands something to rub against:
 • Wash the handles after every outing; use detergent to get rid of the grease and a sponge or cloth for the dirt and store them somewhere where they can dry easily
 • Wash or wipe your hands after applying sunscreen
 • Lay your blades down so that the handles are out of the mud, off the little bits of gravel and sand, away from the broken glass, not anywhere where the geese have been

Keep up with the maintenance

Any loose flaps, any holes, any splits, any rough seams, even a change in texture will provide a ridge for your hands to rub against:
 • Check your handles regularly for loose material that can be glued or rough patches that can be sanded smooth.
 • Replace any  grips that have holes or splits
 • Fill and smooth chips or if they’re big, replace the handle

Choose to suit you

Size matters as does surface texture
 • Choose between large or small diameter – how big are your hands?
 • Choose between hard and soft materials – what matters more: durability or comfort?
 • Choose between textured and smooth – how much grip do you like to have? How rough is your water?
Just as an example, I prefer to row sweep with a wooden handle.  About once a fortnight I give it a good clean using sand soap and water and follow up with a wire brush. I brush, quite vigorously in small circles, like brushing your teeth, up and down the length of the handle and finish up with a slightly fluffy surface.  This provides good grip and especially when the water’s rough and the handle wet.
What are your tips for keeping your handles in great shape?
Enhanced by Zemanta
Related posts:
 1. 9 Rowing Coaching Drills
 2. The Unseen Dangers of Rowing
 3. Dreher sweeps – user feedback
 4. 4 ways to use video with your rowing crews – Part 1
 5. Maintenance and Cleaning Dreher Sculls and Oars for Maximum Life

0 σχολίασαν, πατήστε εδώ για να σχολιάσετε:

Δημοσίευση σχολίου